קטגורית ארכיון: פרויקטים

נכסי חברת שירביט IFRS

אומדן שווי נכסי החברה לצורך דיווח חשבונאי, לפי תקן חשבונאי התואם IFRS. אומדן שווי נכסים במגוון שימושים וייעודים – תעשיה, מסחר, משרדים ומגורים הנמצאים בבעלות חברת שירביט. חוות הדעת נערכו  על פי תקן חשבונאי בינלאומי מס’ 40 (IFRS) ותקן מס’ 17 של הועדה לתקינה שמאית.