קטגורית ארכיון: מאמרים

הסכם חלוקת עיזבון – שמאית מקרקעין תמר אברהם ועו”ד ונוטריון טליה שנברגר

שמאית מקרקעין תמר אברהם עם טליה שנברגר, עו”ד ונוטריון. על – הסכם חלוקת עיזבון, הסכם בין יורשים, הסכם שמגלם גם את הפרקטיקה של שיתוף עבודה שמאית נכונה וחשיבת עומק עמוקה על הערכות שווי וטיפול משפטי ראוי.

מיצוי כלכלי של ההליך התכנוני וזכויות הבניה – ההרצאה המלאה

איך פועלים באופן שיניב לנו את המיטב מבחינה כלכלית כאשר אנו ניגשים לתכנן קרקע או להכין בקשה להיתר בניה? במסגרת ההליך התכנוני, בעלי הנכס, היזמים או הרשות, נמצאים בשרשרת של קבלת החלטות. החלטות אלו יקבעו האם התכנון הסופי יהיה איכותי וכלכלי. אילו שיקולים יש להביא בחשבון ואילו סוגיות יש לתת עליהן את הדעת כאשר מתכננים […]

מיסוי עירוני

אחד הדברים החשובים בעסקאות נדל”ן או בהליך בניה, הוא תכנון נכון של ההוצאות הצפויות. חלק מההוצאות הם המיסים העירוניים והתשלומים שיכולים לחול בעקבות מכירה או בקשה להיתר בניה. המשק עובר ימים לא קלים ומי שנמצא בתהליך של מכר או בניה, חייב לשלוט בהוצאות שלו ולעשות את המקסימום על מנת לשלם כמה שבפחות! אני מבינה ללב […]

התחדשות עירונית

ימים לא קלים עוברים על תחום הבניה ובוודאי רבים מכם שואלים את עצמם – מה קורה בתחום ההתחדשות העירונית? האם הפרויקט שלנו יתעכב? עד כמה יתעכב ועד כמה המצב ישפיע עלינו. כמי שמלווה דיירים ורשויות מקומיות בפרויקטים של התחדשות עירונית, אני רוצה לנסות ולהרגיע אתכם. הכלכלה הישראלית חזקה ואנחנו עם שחווה משברים מסוגים שונים לאורך […]

סקירה מקצועית

1. תשואות: אחד הנושאים המעסיקים את כיום את הציבור הן התשואות מנכסי נדל”ן. מסקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים – מחצית ראשונה של שנת 2019, שנערכה על ידי השמאי הממשלתי הראשי, עולה כי שיעור התשואה הממוצעת בממוצע כלל ארצי לנכסים מסחריים הינו 7%, שיעור התשואה לנכסי משרדים הוא 7.1% ושיעור התשואה לנכסי תעשיה ולוגיסטיקה הוא 7.2%. […]

שמאי המקרקעין כגורם המהווה נדבך חשוב
להצלחת פרוייקט פינוי בינוי

שמאי המקרקעין מהווה את הגורם האובייקטיבי המקצועי אשר יכול להוות מרכיב משמעותי להצלחת פרויקט פינוי בינוי. שמאי המקרקעין המלווה את דיירי הבניין, הוא בר סמכה על מנת לוודא כי הדיירים נכנסים לפרוייקט חזק מבחינה כלכלית. בפרוייקט פינוי בינוי, חשוב כי הדיירים יקבלו תמורות הוגנות, אך גם חשוב לא פחות, שהיזם ירוויח מספיק כדי לייצר פרוייקט […]

מערכת היחסים בין רשות מקרקעי ישראל לחוכרים המחזיקים בקרקע המנוהלת על ידי הרשות

מערכת היחסים בין רשות מקרקעי ישראל לחוכרים המחזיקים בקרקע המנוהלת על ידי הרשות, מהווה סוגיה בעלת משקל גדול בתחום הנדל”ן במדינת ישראל. חוכרים רבים אינם מבינים את ההשפעה שיש למערכת יחסים זו, על הערך הכלכלי של הזכות שהם מחזיקים בה. הם אינם מעכלים את העובדה שהם אינם בעלי הקרקע, אלא שוכרים לטווח ארוך ואין להם […]

מס שבח

מס שבח הינו מס אשר יש לשלם עקב מכירת זכות במקרקעין ונקבע במסגרת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963. החוק נועד למסות את השבח הנובע ממכירת זכות במקרקעין, כלומר למסות את הרווח הנובע ממכירת נכס מקרקעין. החוק אינו חל על מי שעיסוקו הוא ממכירת מקרקעין, כלומר, קבלנים, יזמים וכד’ אשר עיסוקם עסקי נדל”ן […]

היטל השבחה

היטל השבחה מה זה היטל השבחה ומתי חל ההיטל? היטל השבחה הינו מס אשר מוטל על ידי הרשות המקומית ונקבע במסגרת התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. במסגרת סעיף קטן 1 (א) נקבעה הגדרת המושג “השבחה” – “עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית,מתן הקלה או התרת שימוש חורג”, להלן הפירוט : את ההשבחה גובה הרשות […]