מחבר ארכיון: תמר אברהם

מס שבח

מס שבח הינו מס אשר יש לשלם עקב מכירת זכות במקרקעין ונקבע במסגרת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963. החוק נועד למסות את השבח הנובע ממכירת זכות במקרקעין, כלומר למסות את הרווח הנובע ממכירת נכס מקרקעין. החוק אינו חל על מי שעיסוקו הוא ממכירת מקרקעין, כלומר, קבלנים, יזמים וכד’ אשר עיסוקם עסקי נדל”ן […]

היטל השבחה

היטל השבחה מה זה היטל השבחה ומתי חל ההיטל? היטל השבחה הינו מס אשר מוטל על ידי הרשות המקומית ונקבע במסגרת התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. במסגרת סעיף קטן 1 (א) נקבעה הגדרת המושג “השבחה” – “עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית,מתן הקלה או התרת שימוש חורג”, להלן הפירוט : את ההשבחה גובה הרשות […]

חלוקת דירת מגורים

בשנים האחרונות משקיעים רבים הרוכשים דירות מגורים לצורך השקעה מחליטים לחלק את דירת המגורים אשר בבעלותם לשתי יחידות דיור וזאת על מנת להעלות את אחוז התשואה על השקעתם.   התשואה על נכסים מניבים בשוק המגורים בישראל נעה בדרך כלל בגבולות 3% – 4%. מהתנהלות השוק ניתן ללמוד כי ככל ששווי הנכס נמוך יותר ושטחו קטן […]

שיעבוד נכס מקרקעין – גורמים משפיעים

כמעט כל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם בחיים בצורך להתמודד עם ההליך הכרוך בקבלת משכנתא ושעבוד נכס מקרקעין כבטוחה לקבלת האשראי. במציאות, פעמים רבות רוכשי נכסים, מתכננים לממן חלק ממחיר הנכס מאשראי בנקאי ולאחר שהם חותמים על חוזה רכישה וניגשים לבנק על מנת לקבל הלוואה, מתברר להם שעקב בעיות שונות הקשורות לנכס, מסרב הבנק לתת […]

שירותי שמאות מקרקעין וניהול נכסים

לפעמים קורה שישנו נכס ללא בעלים או נכס שהבעלים שלו לא יכולים לטפל בו. במקרים כאלו ישנו שירות המכונה ניהול נכסים. שירות זה לא ניתן על ידי אנשים רגילים אלא אנשי מקצוע המבינים היטב בנדל”ן, בדרך כלל שמאי מקרקעין. לפעמים קורה שישנו נכס ללא בעלים או נכס שהבעלים שלו לא יכולים לטפל בו. במקרים כאלו […]