מי נושא בנטל היטל ההשבחה על מכירת דירה בבניין שאושר לפרויקט פינוי בינוי?

תמר אברהם, שמאית מקרקעין ומשפטנית, על תשלום היטל ההשבחה ועל האופן לפיו הוא מחושב

בפרויקט של פינוי בינוי, בעל הדירה מעביר את הדירה שבבעלותו לרשות היזם, ובתמורה מקבל דירה חדשה. על אף שהעברת דירתו ליזם נחשבת כמכירה של הדירה, הוא אינו מחויב בתשלום היטל השבחה (מס המוטל על מוכר נכס בעת מימושו), ומי שנושא בתשלום המס הוא היזם.
לעומת זאת, אם בעל הדירה, שהבניין שלו אושר לפינוי בינוי אך עוד לא קיבל היתר בנייה, יחליט למכור את דירתו לאדם אחר, יהיה עליו לשאת בעצמו בנטל של מס ההשבחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.