מאמרים

תאריך: 18/01/11
חוק מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

תאריך: 23/12/12, מאת: צוות האתר

חוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד »
Betterment-tax

מס שבח

תאריך: 05/08/12, מאת: צוות האתר

מס שבח מס שבח הינו מס אשר יש לשלם עקב מכירת זכות במקרקעין ונקבע במסגרת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963. החוק נועד למסות את השבח הנובע ממכירת זכות במקרקעין, כלומר למסות את הרווח הנובע ממכירת נכס מקרקעין. החוק אינו חל על מי שעיסוקו הוא ממכירת מקרקעין, כלומר, קבלנים, יזמים וכד' אשר עיסוקם עסקי נדל"ן ומשלמים מס הכנסה על ההכנסות מעיסוקם זה

קרא עוד »
betterment-levy

היטל השבחה

תאריך: 05/08/12, מאת: צוות האתר

היטל השבחה מה זה היטל השבחה ומתי חל ההיטל? היטל השבחה הינו מס אשר מוטל על ידי הרשות המקומית ונקבע במסגרת התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. במסגרת סעיף קטן 1 (א) נקבעה הגדרת המושג "השבחה" – "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית,מתן הקלה או התרת שימוש חורג", להלן הפירוט :

קרא עוד »
חלוקת דירת מגורים

חלוקת דירת מגורים

תאריך: 08/03/11, מאת: תמר אברהם

בשנים האחרונות משקיעים רבים הרוכשים דירות מגורים לצורך השקעה מחליטים לחלק את דירת המגורים אשר בבעלותם לשתי יחידות דיור וזאת על מנת להעלות את אחוז התשואה על השקעתם.

קרא עוד »
שיעבוד נכס מקרקעין - גורמים משפיעים

שיעבוד נכס מקרקעין - גורמים משפיעים

תאריך: 01/02/11, מאת: תמר אברהם

כמעט כל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם בחיים בצורך להתמודד עם ההליך הכרוך בקבלת משכנתא ושעבוד נכס מקרקעין כבטוחה לקבלת האשראי. במציאות, פעמים רבות רוכשי נכסים, מתכננים לממן חלק ממחיר הנכס מאשראי בנקאי ולאחר שהם חותמים על חוזה רכישה וניגשים לבנק על מנת לקבל הלוואה, מתברר להם שעקב בעיות שונות הקשורות לנכס, מסרב הבנק לתת להם את האשראי לו הם ציפו.

קרא עוד »
שירותי שמאות מקרקעין וניהול נכסים

שירותי שמאות מקרקעין וניהול נכסים

תאריך: 26/01/11, מאת: תמר אברהם

לפעמים קורה שישנו נכס ללא בעלים או נכס שהבעלים שלו לא יכולים לטפל בו. במקרים כאלו ישנו שירות המכונה ניהול נכסים. שירות זה לא ניתן על ידי אנשים רגילים אלא אנשי מקצוע המבינים היטב בנדל"ן, בדרך כלל שמאי מקרקעין. לפעמים קורה שישנו נכס ללא בעלים או נכס שהבעלים שלו לא יכולים לטפל בו.

קרא עוד »

צור קשר